Online Users:
0
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

1. Đua Top open Ngày đầu

Top1: 200k Wc

Top 2: 150k wc

Top 3: 100k wc

2. Đua TOP  3 ngày

Top1: 300k wc

Top2: 200k WC

Top3: 100K wc

Account Login Quên mật khẩu?

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop30%
Total Accounts13
Total Characters3
Total Guilds0
Online Users0