Online Users:
0
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

Mốc 

PHẦN THƯỞNG

 

 100k

50 C

Read More ›

1. Đua Top open Ngày đầu

Top1: 200k Wc

Top 2: 150k wc

Top 3: 100k wc

2. Đua TOP  3 ngày

Read More ›

Mu-HuyetThan.Com

Chính Thức Open cụm Máy Chủ:  Huyết Thần

Alpha Test: 19h00 ngày 03/04/2021

Read More ›

Hướng dẫn mix các vật phẩm quan trọng tại chaos gobin

1 - Thép thiên đường = 10 đá tinh luyện cao

Read More ›

Account Login Quên mật khẩu?

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop30%
Total Accounts13
Total Characters3
Total Guilds0
Online Users0